Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

column van Elisabeth van Opstall

Focus
De dagen lijken weer langer te worden en we kijken allen uit naar een nieuw seizoen. Een seizoen dat gekenmerkt wordt door groei en deling. SmartPort legt de focus op twee belangrijke onderwerpen die in het havengebied hoog op de agenda staan. Met de programma’s ‘Elektrificatie & Waterstof’ en ‘Smart Shipping & Infrastructure’ wordt beschikbare kennis gedeeld  en de focus gelegd op de noodzakelijke nieuwe vragen en onderzoeken. Op deze manier genereren we met onze partners informatie benodigd om innovatie te versnellen en de juiste beslissingen te maken voor de toekomst van de Rotterdamse Haven.

5 jaar SmartPort
SmartPort viert dit jaar haar 5de verjaardag. Dat is dankzij de inspanningen van vele personen uit de SmartPort community. Hen zetten we graag in het zonnetje tijdens ons event op 26 mei: ‘SmartPort draait door’.
Het succes van SmartPort wordt onderschreven door de impact die inmiddels is gerealiseerd met de afronding van ruim 45 van de 80 onderzoeken van deze afgelopen 5 jaar. Bekijk onze nieuwe visuals om een beter beeld te krijgen van de resultaten van onze onderzoeken. Kennis is onontbeerlijk in de energietransitie en de automatisering & digitalisering van onze haven. Ook in 2020 blijven we inzetten op het agenderen, inspireren en coalitievorming stimuleren, het delen van kennis en het ophalen van nieuwe onderzoeksvragen bij het havenbedrijfsleven. Er is nog veel  wetenschappelijke kennis nodig om de innovatie doelen voor 2050 te realiseren. We laten ook onderzoeken wat onze reputatie is. Het reputatieonderzoek dat later dit jaar wordt uitgevoerd, moet een helder beeld van SmartPort bieden en een uitgangspunt  vormen om nog beter de Haven te dienen. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze partners. In de komende periode delen wij meer over dit reputatie onderzoek.

Samenwerkende Partners
Marin is per 1 januari toegetreden als strategische partner van SmartPort. Met Marin aan boord, bieden de huidige SmartPort partners een complete haven gerichte bundel van wetenschappelijke kennis. Deze zetten we samen met de SmartPort community in op toekomstvraagstukken. Samenwerking wordt geborgd door de diverse linking pins. Dit zijn de diverse personen vanuit de kennisinstellingen die met hun SmartPort pet op de connecties leggen tussen en binnen de kennisinstellingen. Essentieel voor het succes van SmartPort. Dit draagt direct bij aan het ontwikkelen van de juiste projecten met een bredere scope vanuit de drie SmartPort Roadmaps Energy & Industry, Logistics en Future Proof Port Infrastructure.

Ook samenwerken met SmartPort? Check verder op onze website of neem contact op via tel. 010-4020343