Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

GS1 voor gestandaardiseerde begrippen havenlogistiek

Onderzoek: 2016

Standaardisatie van begrippen in havenlogistiek kan de efficiëntie in de haven verhogen. Is het opstellen van een lijst met eenduidige definities mogelijk middels GS1?

 

Onderzoek

Draagt standaardisatie van havenlogistieke begrippen bij aan de efficiëntie van havenlogistieke processen? De quick scan Adaptation of standards for supply chain beantwoordt deze vraag met: ja. Precieze en eenduidige omschrijving van logistieke begrippen, denk aan ‘steekdiepte’ of ‘lading gelost’ maakt efficiënter afhandelen, nauwkeuriger plannen en afstemmen in de logistieke keten mogelijk.
Het opstellen van een dergelijke gestandaardiseerde begrippenlijst is mogelijk middels GS1.

De quick scan, stelt dat supply chain visibility beslissers in staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen in de logistieke keten. Om supply chain visibility te realiseren, moeten organisaties informatie met elkaar delen. Hiervoor is een gestandaardiseerde begrippenlijst noodzakelijk.

Ook de veiligheid kan verder verbeteren door het gebruik van eenduidige begrippen, denk aan: ‘aankomst schip’. Voor de Havenmeester is een gestandaardiseerd begrippenkader voor de zeezijdige kant van de haven en de direkt gekoppelde vervoersstromen richting het achterland gewenst.

Kansen

  • Bevordering veiligheid – Standaardisatie biedt de Havenmeester de gelegenheid ‘fouten’ in de havenprocessen verder te minimaliseren.
  • Betere communicatie – Minder ruis in de afhandeling van lading levert een efficiënter proces, wat verlaging van kosten mogelijk maakt. Het voor de zekerheid aanhouden van wachttijden, zoals nu nog gebeurt, is bijvoorbeeld niet meer nodig.
  • Strategisch – Rotterdam zet met het formuleren van de standaard ook de daadwerkelijke standaard voor havengerelateerde logistieke processen.

Uitdagingen

  • Kritische massa – Een zeker aantal gebruikers, grote havens en vervoerders, is noodzakelijk voor succesvolle uitrol en gebruik.
  • Business case – Is er een verdienmodel te maken voor de toepassing van de standaarden in de praktijk? Waar zitten nu de verliezen die middels de standaarden gaan verdwijnen en wat is de potentiële opbrengst?
  • Governance – Wie wordt eigenaar van de gestandaardiseerde begrippenlijst, wie wordt beheerder. (De Dienst Havenmeester van het Havenbedrijf was opdrachtgever voor de studie.)

Impact – effecten

  • Efficiëntere logistieke keten, besparing op tijd en kosten.
  • Verhoogde veiligheid.
  • De toepassing van real time data en verdere digitalisering van processen.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO.

‘Ongeveer 80% van alle goederen wordt getransporteerd over zee, waarom zijn nog niet eerder standaarden in de bevoorradingsketen in gebruik genomen?’

Ben van Scherpenzeel

projectleider, Port of Rotterdam Authority

Direct contact

Meer informatie

Spreek af met Roy van den Berg voor meer informatie over deze en andere projecten.

Bel me terug

Heb je liever dat wij jou bellen? Laat dan hieronder je gegevens achter.