Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube
Binnenvaarthubs

Binnenvaarthubs

Onderzoek: 2016-2019

 

Binnenvaarthubs kunnen bijdragen aan het terugdringen van congestie in de binnenvaart.

 

Onderzoek

Dagelijks doen vele binnenvaartschepen Rotterdam aan om containers te laden of lossen bij de zeehaventerminals. Bij die terminals kan filevorming optreden, congestie genoemd, bijvoorbeeld als door harde wind op de terminal niet geladen en gelost kan worden. Door deze of andere oorzaken kan de vertraging in het laden of lossen van de containers op de zeehaventerminal soms oplopen tot enkele dagen.
Onderzocht is In hoeverre congestie verholpen kan worden door de aanleg van zogenaamde binnenvaarthubs: overslagplaatsen, dichtbij de zeehaventerminal of verder weg, waar de lading van binnenvaartschepen kan worden overgeladen op trein of truck. De lading voltooid dan de reis via spoor of weg en komt op de afgesproken tijd aan bij de terminal.

In het onderzoek is eerst de huidige situatie vastgesteld en er is gekeken hoeveel vertraging er nu bij congestie optreedt. Vervolgens is gekeken wat dan het effect op congestie is van een hub respectievelijk in de haven, dichtbij de haven, en verder weg. Voor elke variant is ook een kostenberekening gemaakt. Er is gebruik gemaakt van een simulatiemodel waarin concrete potentiële locaties en concrete ladingstromen zijn toegepast.
Het simulatiemodel is dus specifiek ingezet om de potentie van binnenvaarthubs te bekijken, maar kan bij een bredere beschouwing van het congestieprobleem ook waardevolle input leveren.

Potentieel / wat kan het opleveren?

  • Betrouwbaarheid van de binnenvaart-dienstverlening wordt verbeterd.
    Minder vertraging, lading komt tijdig op de terminal, de betrouwbaarheid verbetert.
  • Het aandeel binnenvaart in de modaliteitenmix groeit.
    Betere betrouwbaarheid maakt vervoer over water aantrekkelijker en daardoor wordt er binnen de mix vaker voor gekozen.

Business opportunities – Zakelijke kansen

  • Congestie in de binnenvaart wordt minder mede dankzij onderzoek met het simulatiemodel.
  • Beperken van kostenstijgingen in het binnenvaartvervoer.
  • Bij het optreden van congestie heeft de vervoerder een oplossing voorhanden: de binnenvaarthub.
  • Betere dienstverlening, betrouwbaarder en aantrekkelijker product.

Partners

TU Delft, TNO, Ab Ovo, Havenbedrijf Rotterdam, Linc

Direct contact

Meer informatie

Spreek af met onze projectadviseur Roy van den Berg voor meer informatie over deze en andere projecten en hoe jij deel kan uitmaken van de onderzoekspartners.

Bel me terug

Heb je liever dat wij jou bellen? Laat dan hieronder je gegevens achter.