Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

Windenergie wordt in Nederland in belangrijke mate door offshore windparken opgewekt. In de komende decennia wordt het aantal windparken opgeschaald. Wat gebeurt er met deze windturbines wanneer ze aan het einde van de operationele levensduur zijn gekomen? Met welke volumes aan materiaal dienen we rekening te houden? Hoe voorkomen we een ongewenste milieu-impact door deze ontmanteling? Welke vormen van economische bedrijvigheid kunnen er ontstaan uit deze verwijderingsopgave?

SmartPort, Provincie Zuid-Holland en Innovation Quarter hebben TNO en TU Delft gevraagd deze vragen te beantwoorden in het Offshore windpark decommisioning onderzoek. Hierbij zijn 3 restmateriaalstromen geïdentificeerd; composiet, magneet en staal. In het onderzoek wordt inzicht verschaft in de kansen en uitdagingen op het gebied van de grote verwijderopgave in de toekomst. Daarnaast is het de vraag welke bedrijven in de Rotterdamse haven en regio Zuid-Holland hier een rol in kunnen gaan spelen. Samenwerken in de keten is daarbij van essentieel belang.

Tijdens deze workshop delen TNO en TU Delft de uitkomsten van dit onderzoek. We gaan in gesprek om vervolgstappen te bepalen. Er zijn 3 break-out sessies waarbij we met elkaar uitdagingen en kansen in de specifieke waardeketens van composiet, magneten en staal in Rotterdam/Zuid-Holland verkennen.

Datum:           Donderdag 26 november 
Tijd :                09.30 – 11.30
Locatie :         Online

Wil je meedoen en heb je geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar joan.van.winsen@smart-port.nl