010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

SmartPort Community

Welkom bij de SmartPort Community. Hieronder vindt u het laatste nieuws en de up-to-date informatie over onze projecten.

Laatste nieuwsbericht

Next event

SmartPort op twitter

Projectenoverzicht

Roadmap Smart Logistics

Programma Digitalisering van logistiek

ETA predictor zeeschepen

Een goede Estimated Time of Arrival (ETA) voorspeller voor de aankomsttijd van binnenkomende zeeschepen in het Rotterdamse havengebied, maakt het mogelijk alle processen die op de aankomst volgen beter af te stemmen.

Synchrogaming

Om kennis te maken met aspecten van synchromodaal vervoer en deze te doorleven, wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming.

Programma Automatisering van logistiek

Truck Platooning

Bij truck platooning rijden vrachtauto’s geautomatiseerd en direkt achter elkaar in kleine konvooien, wat zorgt voor betere verkeersdoorstroming, hogere verkeersveiligheid, besparing op brandstof en afname van CO2-uitstoot.

Spoorinnovatie

Innovaties maken het spoorvervoer in het havengebied efficiënter en maken het spoor tot een aantrekkelijk, volwaardig alternatief tussen de andere modaliteiten.

Roadmap Smart Energy & Industry

Programma Wind op Zee

Deep Decarbonisation Pathways

Vier scenario’s die in het Rotterdamse havengebied leiden tot een terugdringing van CO₂-uitstoot in 2050, variërend van 30% tot 98%.

Wind op Zee

Wind op zee levert in 2050 een enorm overschot aan schone elektriciteit. Welke mogelijkheden biedt deze duurzame energie de Rotterdamse haven?

Programma Elektrificatie industrieel cluster

DDP  – Power-2-Gas-2-Refineries

Is de inzet van duurzame waterstof in raffinageprocessen technisch en economisch haalbaar?

DDP bottom-up  – Power-2-Hydrogen

De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame H₂ haalbaar en zo ja hoe?

Roadmap Futureproof Port Infrastructure

Programma Varen door slib

Varen door slib

Er is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor  kunnen schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten.

Programma Nautische verkeersmodellen

Nautisch verkeersmanagement

Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren worden.

Programma Kades van de toekomst

Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

Inzicht in trends en ontwikkelingen biedt betere beslisinformatie bij investeringen in maritieme infrastructuur.

Kademuren van de toekomst

Sensoren op kademuren leveren data over de conditie van de kade. Onderhoud kan daarmee efficiënter en tegen lagere kosten. De data tonen ook hidden capacities, wat betere benutting mogelijk maakt.

Roadmap  World Port City

World Port City Index

De World Port City Index brengt de ontwikkeling van de Rotterdamse havengerelateerde zakelijke dienstverlening, zoals toeleveranciers, advocatuur, verzekeraars, in beeld.

Benchmark innovatie-ecosystemen

Vergelijkend internationaal onderzoek waaruit blijkt dat Rotterdam grote potentie heeft om een sterk innovatie district te ontwikkelen.

Roadmap Port Strategy

Haven Innovatie Barometer 2016

De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.

Direct contact

Meer informatie?

Neem contact op voor een afspraak of meer informatie over onze projecten en de SmartPort Community.

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.