Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

SmartPort Community

Laatste nieuwsbericht

Next event

Roadshow Connected & Automated Transport TNO

Onze partner TNO is op 22-23-24 januari 'on tour' met de Glazen Container! Op diverse plekken in NL (Vlissingen, Rotterdam, Venlo) kunt u kennismaken en meer te weten komen over Connected en Automated Transport. U bent van harte welkom om langs te komen voor een...

Lees meer

SmartPort op twitter

Projectenoverzicht

Roadmap Smart Logistics

Programma Digitalisering van logistiek

GS1 voor gestandaardiseerde begrippen havenlogistiek

Standaardisatie van begrippen in havenlogistiek kan de efficiëntie in de haven verhogen. Is het opstellen van een lijst met eenduidige definities mogelijk middels GS1?

Blockchain voor havenlogistiek

Kan blockchain techniek worden ingezet in havenlogistiek? Wat zijn praktische toepassingen ervan?

Voorspeller verblijfstijden binnenvaart

Kan de havenverblijftijd van containerbinnenvaartschepen op basis van beschikbare data voorspeld worden?

Eureca

Welke trends en ontwikkelingen zijn er op gebied van slimme koelcontainers, de zogenaamde reefercontainers?

ETA predictor zeeschepen

Een goede Estimated Time of Arrival (ETA) voorspeller voor de aankomsttijd van binnenkomende zeeschepen in het Rotterdamse havengebied, maakt het mogelijk alle processen die op de aankomst volgen beter af te stemmen.

Synchrogaming

Om kennis te maken met aspecten van synchromodaal vervoer en deze te doorleven, wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming.

Programma Automatisering van logistiek

Truck Platooning

Bij truck platooning rijden vrachtauto’s geautomatiseerd en direkt achter elkaar in kleine konvooien, wat zorgt voor betere verkeersdoorstroming, hogere verkeersveiligheid, besparing op brandstof en afname van CO2-uitstoot.

Spoorinnovatie

Innovaties maken het spoorvervoer in het havengebied efficiënter en maken het spoor tot een aantrekkelijk, volwaardig alternatief tussen de andere modaliteiten.

Deep sea call size – grotere zeeschepen

Voor vervoer van containers worden steeds grotere schepen gebruikt. Welke gevolgen heeft dat op de vaarroutes en havenactiviteiten?

Roadmap Smart Energy & Industry

Programma Wind op Zee

Deep Decarbonisation Pathways

Vier scenario’s die in het Rotterdamse havengebied leiden tot een terugdringing van CO₂-uitstoot in 2050, variërend van 30% tot 98%.

Wind op Zee

Wind op zee levert in 2050 een enorm overschot aan schone elektriciteit. Welke mogelijkheden biedt deze duurzame energie de Rotterdamse haven?

Programma Elektrificatie industrieel cluster

Systeemintegratie Energie

Systeemintegratie maakt het mogelijk om in het havengebied optimaal te profiteren van het aanbod van duurzame energie terwijl de continuïteit van bedrijfsprocessen gewaarborgd blijft.

DDP  – Power-2-Gas-2-Refineries

Is de inzet van duurzame waterstof in raffinageprocessen technisch en economisch haalbaar?

DDP bottom-up  – Power-2-Hydrogen

De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame H₂ haalbaar en zo ja hoe?

Roadmap Futureproof Port Infrastructure

Programma Varen door slib

Varen door slib

Er is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor  kunnen schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten.

Programma Nautische verkeersmodellen

Klimaatverandering en binnenvaart

Klimaatverandering heeft effect op de waterstanden van waterwegen. Met kennis van die effecten kunnen de juiste maatregelen genomen worden om waterwegen bevaarbaar te houden.

Nautisch verkeersmanagement

Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren worden.

Programma Kades van de toekomst

Port Constructor

Port constructor is een serious game, een spelomgeving waarin de speler inzicht krijgt in wat er komt kijken bij het beheren en het ontwikkelen van een haven.

Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

Inzicht in trends en ontwikkelingen biedt betere beslisinformatie bij investeringen in maritieme infrastructuur.

Kademuren van de toekomst

Sensoren op kademuren leveren data over de conditie van de kade. Onderhoud kan daarmee efficiënter en tegen lagere kosten. De data tonen ook hidden capacities, wat betere benutting mogelijk maakt.

Roadmap  World Port City

Next Generation Waterfronts

De ontwikkeling van een hybride havengebied vraagt om gezamenlijke sturing en optreden van stakeholders met uiteenlopende belangen. Hoe organiseer je deze governance?

World Port City Index

De World Port City Index brengt de ontwikkeling van de Rotterdamse havengerelateerde zakelijke dienstverlening, zoals toeleveranciers, advocatuur, verzekeraars, in beeld.

Benchmark innovatie-ecosystemen

Vergelijkend internationaal onderzoek waaruit blijkt dat Rotterdam grote potentie heeft om een sterk innovatie district te ontwikkelen.

Roadmap Port Strategy

Haven Innovatie Barometer 2016

De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.

Direct contact

Meer informatie?

Wilt u een afspraak of meer informatie over onze projecten? Of wenst u onze SmartPort Community NewsLetter te ontvangen?

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.