Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

            

INDUSTRIAL DECARBONIZATION THROUGH ELECTRIFICATION: ENERGIZED FOR ACTION!

Op 9 november 2017 organiseert VoltaChem haar jaarlijkse evenement in co-creatie met SmartPort en Deltalinqs. We presenteren de voortgang op het gebied van de elektrificatie van de industrie en kijken naar kansen om technologie-ontwikkeling en business samen te versnellen.

Het evenement richt zich op de bijdrage die industriële elektrificatie levert aan fossiele decarbonisatie op grote schaal terwijl het concurrerend vermogen van de stakeholders wordt vergroot. We presenteren onze vernieuwde roadmap voor industriële elektrificatie die zich richt op de productie van plastics, brandstoffen en kunstmest, op haalbare business cases op de korte en middellange termijn en op concrete projectresultaten. Daarnaast is er ruimte voor interactie om nieuwe projecten te identificeren, samenwerking te bevorderen en invloed uit te oefenen op de richting van het elektrificatie RD&I programma.

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten en om samen kansen te identificeren!

Programma
1.Besloten ochtendsessies voor genodigden die betrokken zijn bij VoltaChem projecten en voor VoltaChem Community members.
2.Pitches door de industrie & een paneldiscussie met onder anderen Havenbedrijf Rotterdam, VNCI en verschillende industriële stakeholders.
3.VoltaChem resultaten, plannen & kansen om samen te werken.
4.Breakout sessions in 2 rondes over onderwerpen als Hybrid Energy Supply, Power-2-Chemicals, Power-2-Fuels en concrete business cases.
Er is bovendien voldoende gelegenheid om bedrijven, stakeholders en onderzoekers te spreken in een informele setting. 

Praktische informatie
– Dit event vindt plaats in het Delta Hotel in Vlaardingen.
– Als u deel wilt nemen aan dit besloten event (invitation-only), dan kunt u voor 1 november 2017 een korte motivatie sturen naar info@voltachem.com om een persoonlijke uitnodiging aan te vragen.

Heeft u vragen,neemt u contact met VoltaChem.