Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

Op dinsdag 3 juli van 15.00 – 17.00 uur vindt de volgende Community sessie binnen de Roadmap Future Proof Port Infrastructure plaats. 

De sessie, in het teken van Beheersbaarheid Baggerkosten, wordt geleid door Natalya Rijk, projectmanager voor SmartPort –  met onder andere een presentatie van Edwin Hupkes (Havenbedrijf Rotterdam) en Joop Smits (Havenbedrijf Rotterdam) over de impact van het TU Delft onderzoek naar varen door slib, opzetten van pilots WID, het ontwikkelen van instrumentarium om sedimentatie beter te kunnen voorspellen en de noodzaak voor verder onderzoek.

Wilt u deelnemen? Meldt u hier aan! Locatie sessie is in Rotterdam, details volgen in de bevestiging.