Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

Roadmaps

De Roadmaps zijn de vijf aandachtsgebieden waar SmartPort op focust. De programma’s zijn onderdeel van de Roadmaps en en zijn een thematische clustering van projecten ter vergroting van de impact.

Roadmap Smart Logistics

Deze Roadmap maakt het Rotterdamse havengebied tot koploper in slimme logistiek: transportketens zijn duurzaam, betrouwbaar en efficiënt en Rotterdam is een spil in het mondiale logistieke netwerk.
De Roadmap focust op de containermarkt: deze heeft binnen het vervoersaanbod de sterkste groeipotentie maar vertoont tegelijk ook de hevigste concurrentie met andere havens.
De twee leidende programma’s binnen deze Roadmap zijn:

Programma Digitalisering logistiek: Verbeteren van logistieke processen en het versterken van de samenwerking in de ketens door digitalisering en het gebruik en de uitwisseling van data.

Programma Automatisering logistiek: Verbeteren van logistieke processen en het versterken van de samenwerking in de ketens door automatisering met nieuwe technieken. Automatisering levert efficiëntere processen, verhoogde veiligheid, lagere kosten en minder schadelijke uitstoot.

Projecten in uitvoering

Afgeronde projecten

Deelnemende partners

Smart Energy & Industry

Deze Roadmap richt zich op een optimaal functionerend en duurzaam petrochemisch cluster. Implementatie van duurzame energie in zijn diverse facetten (productie, gebruik, opslag) wordt onderzocht. Centraal staat hoe en hoeveel windenergie kan worden opgenomen in de haven van Rotterdam en hoe de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleind kan worden.
De twee leidende programma’s binnen deze Roadmap zijn:

Programma Wind op Zee: Het integreren van windenergie op zee in de activiteiten in het Rotterdamse havengebied. ‘Wind op zee’ gaat steeds meer duurzame energie leveren waarmee bijvoorbeeld duurzame waterstof geproduceerd kan worden. Welke mogelijkheden biedt dat Rotterdam?

Programma Elektrificatie industrieel clusterDoor de elektrificatie van productieprocessen en de inzet van duurzame energie in die processen kan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleind worden en kan de CO2-uitstoot van het HIC flink beperkt worden.

Projecten in uitvoering

Afgeronde projecten

Deelnemende partners

Futureproof Port Infrastructure

Deze Roadmap is gericht op het optimaliseren van de waardecreatie van het havengebied door de combinatie van maritieme infrastructuur en waterwegen slim te benutten.
Havenbouw en havenontwikkeling zijn toonaangevend, tijdens de aanleg en het gebruik is overlast voor natuur, milieu, mensen en business minimaal.
De drie leidende programma’s binnen deze Roadmap zijn:

Programma Varen door slibHet realiseren van een brede adoptie van varen door slib door de nautische sector. Varen door slib levert opties die veel kunnen opleveren: minder baggeren of schepen zwaarder beladen.

Programma Nautische verkeersmodellenOptimaliseren van verkeermodellen die inzicht geven in het scheepvaartverkeer in de haven om de veiligheid en de efficiëntie van de afhandeling van schepen in de haven te verhogen.

Programma Kades van de toekomstDoor het plaatsen van sensoren en de analyse van de data die dat oplevert, kan het gebruik van de huidige kades geoptimaliseerd worden en kunnen de ontwerpen van nieuwe kades verbeterd worden.

Projecten in uitvoering

Afgeronde projecten

Deelnemende partners

World Port City

Deze Roadmap levert de gemeente Rotterdam en andere stakeholders objectieve beslisinformatie. Er zijn drie leidende thema’s: innovatie, vestigingsklimaat en ‘skills of the future’.
De Roadmap moet direct en concreet bijdragen aan het gemeentelijke beleid op deze onderwerpen voor de komende jaren (tot 2030). In dit gemeentelijke beleid is de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag leidend.

Projecten in uitvoering

Afgeronde projecten

Deelnemende partners

Port Strategy

Deze Roadmap heeft tot doel kennis te ontwikkelen om de Rotterdamse haven de meest duurzame, slimme en concurrerende haven van Europa te laten zijn. Leidende vragen zijn: wat is de huidige stand van het innovatieklimaat in de Rotterdamse haven en welke nieuwe trends en ontwikkelingen komen er op de haven af? De projecten binnen deze Roadmap dragen bij aan de strategieontwikkeling van het Havenbedrijf Rotterdam.

Projecten in uitvoering

Afgeronde projecten

Deelnemende partners

Roadmap video’s

Roadmaps Algemeen

Roadmap Futureproof Port Infrastructure

Roadmap Smart logistics

Roadmap World Port City

Roadmap Port Strategy

Roadmap Smart Energy & Industry

Direct contact

Meer informatie?

Wilt u een afspraak of meer informatie over onze projecten? Of wenst u onze SmartPort Community NewsLetter te ontvangen?

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.