Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

Synchrogaming

Om kennis te maken met aspecten van synchromodaal vervoer en deze te doorleven, wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming.

 

Onderzoek

Met serious gaming worden, in een vereenvoudigde vorm van de werkelijkheid, situaties en veranderingen nagespeeld. Ook op gebied van synchromodaal vervoer en nieuwe vervoersconcepten wordt gebruik gemaakt van serious gaming, in dit geval: synchrogaming. Deelnemers zijn in de gelegenheid om allerlei implicaties en aspecten van synchromodaal vervoer te doorleven en de werking van vernieuwingen, maatregelen en alternatieven kan vooraf worden getoetst. Synchrogamen levert daarbij ook daadwerkelijk nieuwe inzichten op die in werkelijkheid kunnen worden toegepast.

Kansen

  • Ervaring opdoen – Deelnemers aan het synchrogamen kunnen in een veilige omgeving nieuwe concepten ervaren en inzicht krijgen in wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen en van acties van henzelf en van anderen.
  • Nieuwe inzichten opdoen – De game levert concrete verbeterpunten die daadwerkelijk toegepast kunnen worden.
  • Samenwerking bevorderen – Het gamen bevordert de samenwerking, de relaties, het vertrouwen en begrip over en weer en de erkenning van ieders rol in het transport-geheel.

Uitdagingen

  • Herkenbaarheid – Het spel moet van goede kwaliteit zijn, met een herkenbaar speelveld, met voor de deelnemers herkenbare en aansprekende spelsituaties (cases) en de juiste sets van spelregels met een afgestemde detaillering. Het gamen moet daadwerkelijk iets opleveren.
  • Betrokkenheid – Deelnemers moeten bereid zijn het spel met elkaar te spelen.

Impact – effecten

  • Inzicht in synchromodaliteit – Het synchrogamen bevordert het inzicht in synchromodaliteit en het belang ervan voor de verschillende deelnemers en levert een gezamenlijke ambitie.
  • Concrete verbetermaatregelen – Het spelen van de game levert concrete verbetermaatregelen op.

Partners

Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, InThere, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Rijkswaterstaat, The Barn, TKI-Dinalog, TNO, TU Delft.

“Gaming heeft aangetoond dat samenwerking veel mogelijkheden biedt om het transport per spoor richting achterland beter en efficiënter te maken.”

Pim Steenhuis

Havenbedrijf Amsterdam

“Synchrogaming, een creatieve manier om te komen tot nieuwe samenwerking.”

Jan Egbertsen

Havenbedrijf Amsterdam

Direct contact

Meer informatie?

Neem contact op met Roy van den Berg voor een afspraak of meer informatie over onze projecten en de SmartPort Community.

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.