Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

ETA predictor zeeschepen

Met een goede ETA-voorspeller die de verwachte aankomsttijd, de Estimated Time of Arrival (ETA), van binnenkomende zeeschepen in het Rotterdamse havengebied nauwkeurig voorspelt, wordt het mogelijk om alle processen die op de aankomst volgen, beter af te stemmen.

 

Onderzoek

Het zo nauwkeurig mogelijk kennen van de aankomsttijd van binnenkomende zeeschepen in het Rotterdamse havengebied maakt het mogelijk alle processen die volgen op de aankomst beter hierop af te stemmen. Op dit moment zijn ETA’s lang niet altijd bekend bij de verschillende ketenpartners of ze zijn te weinig nauwkeurig. Een goede ETA predictor is daarom zeer wenselijk. In dit onderzoek is gekeken of het haalbaar is om te komen tot een betrouwbare ETA-voorspeller.

Voor aankomst bij Maascenter zou een ETA-voorspeller met een nauwkeurigheid van een dagdeel de ETA moeten kunnen voorspellen, voor de aankomst aan de terminalkade is een hogere nauwkeurigheid gewenst.

Kansen

  • Betere planning – Een goede betrouwbare ETA predictor voor zeeschepen maakt een betere planning mogelijk van activiteiten die samenhangen met de binnenkomst van de zeeschepen, vanaf de aankomst bij Maascenter (belangrijk navigatiepunt buitengaats, waar bijvoorbeeld de loods aan boord komt) tot en met de aankomst bij en het verblijf aan de terminal-kade (betere aansluiting van diverse laad- en los-processen).
  • Betere benutting assets – Onnodige wachttijden worden beperkt, de kadebezetting wordt geïntensiveerd en ook andere assets worden beter benut.
  • Betere samenwerking bedrijven – Handelingsperspectief voor alle ketenpartners op basis van objectieve data. Betrokken bedrijven kunnen beter op elkaar inspelen, de samenwerking wordt geïntensiveerd.
  • Transparantie – inzicht in de ETA voor alle partijen in de keten maakt een betere samenwerking mogelijk en verhoogt vertrouwen in het systeem en tussen de ketenpartners.

Uitdagingen

  • Data beveiliging.
  • Welke data – Welke data van wie zijn nodig om te komen tot een goede ETA-voorspeller? Wat is de voorspellende waarde van de diverse data, en hoe geldt dit voor verschillende aankomstroutes?
  • Nieuwe werkwijze –  Om succes te genereren moeten werkwijzen veranderen. Denk aan: first come, first serve. Kan dit, bij een planning op basis van realistische ETA’s, losgelaten worden?
  • Niet alle partijen profiteren – Er zijn partijen in de keten die geen belang hebben bij een goede ETA predictor. En ook zijn er partijen (expediteurs en andere intermediairs) waarvan het bedrijfsbelang zelfs ligt in hetgeen je met een goede ETA predictor wil oplossen. Deze partijen hebben geen belang bij het beschikbaar stellen van data en het leaner maken van processen. Hoe wordt omgegaan met tegengestelde belangen van een deel van de ketenpartners?

Impact – effecten

Voor meerdere partijen in de keten levert een ETA predictor voordelen, voor havenautoriteit, vervoerders, de terminals en de rederijen.

  • Kostenreducties bij de proceseigenaren van de verschillende processen door betere benutting van assets.
  • Onnodige wachttijden worden teruggedrongen, wat gunstig is voor de meeste betrokken partijen en een betere concurrentiepositie oplevert voor de Rotterdamse haven als geheel.

Partners

Erasmus Universiteit Rotterdam, Hermess, Intertransis, TKI-Dinalog, TNO, Vanad Group, VOPAK.

“Een betrouwbare lange termijn ETA kan het begin zijn van lange termijn planning en efficiency.”

Gert van der Lee

Managing Partner, IntertransIS

“Accurate voorspellingen van aankomsttijden van zeeschepen maken maritieme logistieke ketens veel betrouwbaarder.”

Gerwin Zomer

Senior Business Consultant, TNO

Direct contact

Meer informatie?

Neem contact op met Roy van den Berg voor een afspraak of meer informatie over onze projecten en de SmartPort Community.

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.