Selecteer een pagina

Programmatische aanpak met concreet resultaat

De roadmaps zijn verbonden aan de vijf uitdagingen waarop SmartPort focust en dragen ook hun naam. Roadmaps vormen een effectief middel om kennisallianties te organiseren van bedrijven, onderzoekers en overheden. De roadmaps brengen helder in kaart welke partijen en projecten nodig zijn om de roadmapdoelen te bereiken en verbinden de lange-termijndoelstellingen met concrete resultaten op de kortere termijn. Door uw inbreng in een roadmap en het aandragen van onderzoeksvragen, versterkt u de roadmap en brengt u de doelstellingen dichterbij. Onderzoeksvragen worden beoordeeld op hun relevantie voor de roadmap en hun bedrijfsoverstijgende belang.

Futureproof-Port-Infrastructure

Futureproof Port Infrastructure

Met deze roadmap willen we komen tot de hoogste waardecreatie van het havengebied door samen de maritieme infrastructuur en waterwegen slim te benutten. Hiermee kunnen het havenbedrijfsleven en het Havenbedrijf Rotterdam bewijzen dat zij de toon zetten op het gebied van havenbouw en havenontwikkeling, waarbij de overlast voor natuur, milieu, mensen en business gedurende de aanleg en het gebruik minimaal is.

Smart-Energy

Smart Energy

Deze roadmap richt zich op twee subdoelen: het realiseren van een optimaal duurzaam (petrochemisch) cluster en de transitie naar een biobased en circulaire economie. Het eerste doel houdt in, dat we door een bedrijfsoverstijgende infrastructuur tot een geïntegreerd cluster komen. Hierin worden energie- en stoffenstromen maximaal uitgewisseld door utiliteitsnetwerken en cositing. Daarnaast wordt duurzame energie optimaal in het cluster ingepast en is de energie-interactie met de gebouwde omgeving geoptimaliseerd. Nieuwe biochemische activiteiten krijgen een plaats in het bestaande petrochemisch cluster en circulaire activiteiten worden onderdeel van de bestaande infrastructuur en logistieke processen.

Smart-Logistics

Smart Logistics

Deze roadmap moet het Rotterdamse havengebied tot koploper maken op het gebied van duurzame, betrouwbare en efficiënte ketens en spil in het mondiale logistieke netwerk. Door deze sprong voorwaarts in efficiëntie en kwaliteit ontstaat groei door een ‘port shift’ (winnen van marktaandeel) en mondiale groei. Van belang hierbij zijn de wereldwijd veranderende ladingsstromen én het onderscheidend vermogen van Rotterdam. De containermarkt biedt de grootste potentiële groei, maar vertoont tegelijk de hevigste concurrentie met andere havens. Reden om juist op deze markt te focussen.

World-Port-City

World Port City

De roadmap World Port City is ingericht om antwoord te geven op de vraag hoe de gemeenten in het havengebied het best bij kunnen dragen als facilitator om de stad aantrekkelijker te maken voor maritieme zakelijke dienstverlening. Met andere woorden: het einddoel is de kennis te verwerven waarmee gemeenten de basis kunnen leggen voor een World Port City. Deze roadmap moet direct bijdragen aan gemeentelijk beleid voor de periode tot 2030.

Smartest-Port

Port Strategy

De roadmap Smartest Port heeft een dubbel, overkoepelend doel: het havengebied ontwikkelen tot ‘Global Hub’ en ‘Europe’s Industrial Cluster’, in een vitale en toekomstbestendige omgeving. Hierbij heeft het Havenbedrijf Rotterdam een specifieke rol als aanjager van een overkoepelende strategie. Onderzoeken moeten direct bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe ondernemingsplannen voor het Havenbedrijf voor de periode tot 2030, inclusief het bijbehorende business model.