Selecteer een pagina

icon2

Organisatie

SmartPort neemt een geheel eigen plaats in in het innovatie-ecosysteem en we zijn de enige partij die zich specifiek inzet voor kennisontwikkeling ten behoeve van de collectieve ambitie: van Rotterdam de ‘Smartest Port’ maken. We willen heldere en objectieve antwoorden geven op de vragen die bedrijven in het Rotterdamse havengebied hebben over onze gedeelde toekomst. We nemen hierin het voortouw, bewaken de lange termijn, maar zorgen ook voor snelle, concrete resultaten.

Onze eigen ambitie is verder uit te groeien tot hét onvermijdelijke kennisinstituut voor en van de Rotterdamse haven. Een instituut dat de beste onderzoekers, de innovatiefste bedrijven en betrokken overheden verbindt en hen een platform biedt om intensief samen te werken aan de uitdagingen van morgen. Met als doel: Rotterdam en het Rotterdams havengebied toekomstbestendig houden. SmartPort. Connecting Knowledge.

icon2

SMARTPORT TEAM

SmartPort wordt gedragen door een betrokken kernteam, omringd met toegewijde vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het team wordt ondersteund door een bestuur van gerespecteerde en kundige personen, afkomstig uit het private en publieke domein.

Van links naar rechts:
 Joan van Winsen
Robert van der Linden
Michiel Jak
Dirk Koppenol

 

 

SMARTPORT BESTUUR

Het team wordt begeleid door een bestuur van gerespecteerde en kundige personen, afkomstig uit het private en publieke domein.

“SmartPort zorgt ervoor dat Rotterdam de slimste haven blijft, door de beste kennis en de beste bedrijven te verbinden.”

Paul Smits

CFO Port of Rotterdam | Voorzitter Bestuur SmartPort

“SmartPort leidt ons de weg naar een toekomstbestendige haven.”

Ton van der Pijl

Secretaris College van Bestuur, Erasmus University Rotterdam | Bestuurslid SmartPort

“Via SmartPort ontwikkelt de wetenschap vraaggestuurde kennis om de slimste en grootste haven van Europa te blijven.”

Rinke Zonneveld

Directeur Innovation Quarter | Bestuurslid SmartPort

“Wetenschap is wellicht de beste leidraad voor duurzame lange-termijnkeuzes. Smartport brengt wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar in de haven van Rotterdam.”

Frits Eulderink

COO Vopak | Bestuurslid SmartPort

“Voor innovatie is wetenschappelijk onderzoek nodig. De waarde daarvan is nog groter wanneer de vragen vanuit het bedrijfsleven zelf komen. De samenwerking binnen SmartPort zorgt nu al voor nieuwe verrassende inzichten.”

Michiel Jak

Directeur SmartPort

“De slimme haven van morgen vraagt om dialoog tussen wetenschap en het havenbedrijfsleven vandaag. SmartPort versterkt en versnelt dit proces.”

Frank Tazelaar

Managing Director TBA | Bestuurslid SmartPort

Boegbeelden Roadmaps

Rob Zuidwijk is Professor Ports in Global Networks aan de Rotterdam School of Management (RSM). Hij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van academisch onderzoek, educatie en industrie gerelateerde onderzoeksprojecten. Hij doceert vrachtvervoerssystemen, intermodaal transport, internationale logistiek en supply-chain management, en inter-organisatorische systemen in de logistiek aan Bachelor, Master en PhD-studenten.

Hij is tevens wetenschappelijk directeur van de Executive Master RSM in Customs and Supply Chain Compliance-programma en Academic Director van de Master Maritieme Economics & Logistics. Sinds april 2016 is hij Boegbeeld van de SmartPort Roadmap Smart Logistics, ambitieus gedreven om invulling te geven aan de transities voor een duurzame en betrouwbare havenlogistiek.

Rob Zuidwijk

SmartPort Roadmap Smart Logistics

Ruud Melieste heeft een Master in economy van de Erasmus Universiteit. Zijn carrière begon bij een regionale energie leverancier, waarna hij in 1993 in dienst trad bij het Havenbedrijf Rotterdam. In samenwerking met bedrijven in de chemie, trad hij op als managing director in de ontwikkeling van de joint ventures MultiCore met Vopak en RC2 met German ARG. Als manager van de commerciële afdeling was hij in 2006 – 2013 verantwoordelijk voor het verbeteren van de concurrentiepositie van het Havenbedrijf als energiehaven en als industrieel cluster. In zijn huidige rol als corporate strategist analyseert hij trends en ontwikkelingen in de energy en industrie, en definieert lange termijn scenario’s, strategieën en roadmaps. Sinds 2016 is hij Boegbeeld voor de SmartPort Roadmap Smart Energy & Industry, waarbij hij wetenschappelijk onderzoek in het Rotterdamse industriecluster stimuleert.

Ruud Melieste

Roadmap Smart Energy & Industry

Egbert van der Wal is Manager Port Engineering bij het Havenbedrijf Rotterdam. Egbert heeft een Master in civiele techniek aan de TU Delft en is bestuurslid van PIANC Nederland. Na enige jaren als projectmanager voor Arcadis en Impect te hebben gewerkt, is hij in 2008 als Project Manager Port Infrastructure aangetreden bij het Havenbedrijf Rotterdam. Als Manager Ruimtelijke ordening heeft hij ruim 2 jaar in Oman doorgebracht. Momenteel legt hij, als Manager Port Engineering, de focus op het optimaliseren van het gebruik van het bestaande haven complex, het ontwerp en de toekomstige haven infrastructuur. Belangrijk hierbij is het versterken van de samenwerking tussen havenbedrijven en universiteiten. Sinds april 2016 is hij Boegbeeld van de SmartPort Roadmap Futureproof Port Infrastructure met doel het versnellen van de innovaties en de efficiëntie vergroten van het gebruik van de huidige haven infrastructuur.

Egbert van der Wal

Roadmap Futureproof Port Infrastructure

Michiel Nijdam is een ervaren onderzoeker in de Maritiem, Haven en Transport industrie. Na het behalen van zijn promotie op het gebied van leidende bedrijven in de haven van Rotterdam aan de Erasmus Universiteit, is hij als onderzoeker aan de slag gegaan voor Urban, Port & Transport Economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2010 trad hij aan als Executive Director bij Urban, waarmee hij verantwoordelijk werd voor de organisatie en dagelijkse operatie van de 15 specialisten voor het onderzoeksbedrijf. In 2015 ging hij aan de slag als Corporate Strategist bij het Havenbedrijf Rotterdam, adviserend aan het bestuur en het management team corporate strategy and commercial developments. Sinds april 2016 is hij Boegbeeld van de SmartPort Roadmap Port Strategies, gedreven om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren.

Michiel Nijdam

Roadmap Port Strategies

Frank van Oort promoveerde aan de Erasmus Universiteit in 2002 op agglomeratievoordelen en innovatie in steden. Hij is vele jaren werkzaam geweest voor de Universiteit in Utrecht als directeur van Urban and Regional Research Center Utrecht. Verder werkte hij tot 2013 ook voor de PBL Netherlands Environment Assessment Agency in Den Haag, welke zich richt op de stedelijke en regionale economie, ruimtelijke ordening en beleidsontwikkelingen. Frank van Oort is gespecialiseerd in onder andere agglomeratie economieën, stedelijke economie en planning en volkshuisvesting. Hij combineert fundamenteel onderzoek met toegepast beleids georiënteerd onderzoek. Naast NWO en EU gefinancierd onderzoek voert hij bijvoorbeeld ook onderzoek uit voor ministeries, steden en specifieke regio’s. Sinds 2016 is hij boegbeeld van SmartPort Roadmap World Port City, om het onderzoek naar de effecten van de komende transitie op de haven-stad relatie beter in beeld te brengen.

Frank van Oort

Roadmap World Port City

Projectteam Roadmaps

Dirk M. Koppenol is sinds September 2015 policy advisor bij SmartPort. Hij studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Engels aan de Oxford School of English in Oxford. Tijdens zijn studie, was hij trainee beleidsmaker voor twee parlementsleden in Den Haag, onderzoeker bij het National Archief in Den Haag en lecturer aan de Universiteit van Leiden. In 2016 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het besluitvormingsproces van de Rotterdamse havenuitbreiding Maasvlakte 2. Als policy advisor bij SmartPort is hij verantwoordelijk voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de effecten van de komende transities op de business in de Rotterdamse haven en de disseminatie van die kennis.

Dirk Koppenol

Policy advisor SmartPort

Roy van den Berg is sinds medio augustus 2016 actief bij Smart Port als projectontwikkelaar. Zijn focus ligt op het opstarten van projecten binnen de Roadmap Smart Logistics. Roy is zeer bekend met de Rotterdamse haven. Van 2008 tot 2015 heeft hij bij Havenbedrijf Rotterdam gewerkt als Business Manager Logistiek. Tevens is hij in 2015 gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het onderwerp Strategies and New Business Models in Intermodal Hinterland Transport.

Roy van den Berg

Projectontwikkelaar SmartPort

Natalya Rijk is sinds september 2016 actief bij SmartPort als projectontwikkelaar. Natalya is bestuurskundige en is nu haar proefschrift (Erasmus Universiteit) aan het afronden. Haar interesse ligt bij (Europees) energiebeleid en manieren om het energie- en industrielandschap te verduurzamen. Ze heeft onder andere ervaring met de uitrol van small-scale LNG en CCS ontwikkelingen in de Rotterdamse haven. Meedenken met bedrijven en overheden met als doel de Rotterdamse havenregio te verduurzamen, zonder aan concurrentiekracht in te leveren, vindt ze een belangrijke en mooie uitdaging.

Natalya Rijk

Projectontwikkelaar SmartPort