Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

Kick-Off Wind op Zee
Als de huidige ontwikkelingen in ‘wind op zee’ doorzetten levert dat in 2050 voor Nederland potentieel 70 gigawatt aan energie op. Dat is 2,5 keer de totale huidige Nederlandse energiebehoefte. Wat kunnen we met die enorme hoeveelheid schone energie? Wat zijn de kosten en baten van verschillende opties, zoals productie van waterstof, en wat is nodig voor succesvolle realisatie? Op maandag 2 oktober vindt de Kick-Off plaats voor het projectteam van het Wind Op Zee project. Deelnemende partijen in het projectteam zijn het Havenbedrijf Rotterdam, TNO, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltalinqs, en SmartPort. Onderscheidend is vooral de nauwe samenwerking tussen Erasmus Universiteit, TU Delft en TNO binnen dit unieke project.

Wind op Zee
Dit onderzoek heeft als uitgangspunt dat in het jaar 2050 windenergieproductie op de Noordzee 70 gigawatt aan energie levert en stelt daarbij de vraag: wat met die energie te doen? Op dit moment wordt in het Rotterdamse havengebied in totaal een kleine 7 gigawatt aan energie gebruikt. Dus zelfs als de windenergie wordt ingezet om aan die energiebehoefte te voldoen, blijft nog een enorme hoeveelheid energie over. Een mogelijkheid zou zijn de energie uit wind op zee in te zetten voor de productie van waterstof of andere energiedragers. Vervolgvragen zijn dan bijvoorbeeld: gebeurt die omzetting op zee of op land, en welke vervoersopties moet je bij elk van die scenario’s organiseren: kabels, pijpleidingen of schepen?

Impact
Met de uitkomsten van dit project, verwacht in maart 2018, komt complete verduurzaming van de energievoorziening en bedrijfsprocessen in het HIC en Power-2-X weer een stap dichterbij. Uiteraard moeten ook deze resultaten leiden tot een volledige reductie van CO2-emissie uitstoot (Parijs akkoord).

Voor meer informatie neem contact op met onze projectmanager Smart Energy, Natalya Rijk – tel. 010-4020343