Youtube LinkedIn Twitter
010 - 40 20 343 info@smart-port.nl

Youtube

ROTTERDAM (Energeia) – Vragen uit de Rotterdamse haven combineren met onderzoeksexpertise van universiteiten, dat is wat het samenwerkingsverband Smart Port doet, ook als het gaat om energie. Op het Erasmus Energy Forum -deze woensdag en donderdag gehouden in Rotterdam- zal directeur Michiel Jak een tip oplichten van de sluier die over het onderzoek naar de waterstoffabriek in de Rotterdamse haven ligt: “Onze projecten zitten in de categorie belangrijk, maar nog niet urgent.”

Michiel Jak, directeur Smart Port
Smart Port is in 2015 opgericht door de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs, waarbij 700 bedrijven uit de Rotterdamse haven zijn aangesloten. “Het is eigenlijk Smart Port 2.0”, zegt directeur Jak. De eerste versie van Smart Port was een groep hoogleraren die “prachtig onderzoek” deden -“maar ze misten de aansluiting met de praktijk”. Die aansluiting is er nu wel, doordat het huidige Smart Port alleen in actie komt als het bedrijfsleven een vraag stelt.

Wat doet Smart Port?
“Smart Port zorgt voor feiten en alternatieven op basis waarvan bedrijven een besluit kunnen nemen. Wij zijn een makelaar tussen de vraag van de industrie en de makers van kennis. Dat zijn in eerste instantie onze partners, de TU Delft en de Erasmus Universiteit, maar kunnen ook andere kennisinstellingen zijn, zoals de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen of Singapore Management University.”
“We richten ons op vraagstukken met een strategisch belang waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Neem nu een onderwerp als windstroom van zee. Wij helpen bedrijven om de vraag helder te krijgen. Wat kun je ermee doen? Wie heeft er het meeste belang bij? Welke technische vragen zijn? Hoe ziet een potentiële business case eruit? Hoe verandert het business model als we dit gezamenlijk doen?”

Wat vindt u een mooi project?
“We hebben inmiddels 55 projecten in uitvoering en de totale omvang van de projecten bedraagt €25 mln. Het is een moeilijke vraag welke het leukste is. We richten ons op vijf onderwerpen: smart logistics, de toekomst van de haveninfrastructuur, de relatie tussen haven en stad, de strategie van het havenbedrijf en smart energy en industrie.”
“Neem nu het Wuppertalonderzoek met vier scenario’s hoe de haven met CO2 om kan gaan. Dat is voor 50% door Smart Port gefinancierd. Dat rapport beschrijft welke kansen er zijn. Dan heeft TNO onderzocht wat we hebben in de haven en wat er mogelijk kan worden gedecarboniseerd. Wat is de impact en voor wie is het interessant.”
“Wij kijken nu met BP, Uniper, Joulz, TNO en het Havenbedrijf specifiek naar het gebruik van groene waterstof voor de benzineproductie. BP heeft gezegd ‘wij willen dit doen’. Dus zorgen wij nu voor onderzoek naar de afhankelijkheden -hoe krijgen we het echt voor elkaar, hoe maken we er een positieve business case van? Smart Port zorgt voor de beslisinformatie, bedrijven nemen zelf het besluit.”

Waarom werkt dit?
“Dit soort onderzoek is lastig voor bedrijven omdat het in de categorie ‘wel belangrijk, niet urgent’ valt. Je gaat niet morgen failliet als je dit niet onderzoekt. Het is voor ons zaak om iedereen bij de les te houden.”
“Het werkt omdat het pre-competitief is en we de kennis niet weggeven. Het is shared innovation, geen open innovatie: aan het begin is iedereen welkom, maar beginnen we eenmaal met onderzoek dan gaan de deuren dicht. Al ligt dat ook aan de opdrachtgever, soms wordt onderzoek ook wel vrijgegeven.”
“De vragen die worden onderzocht zijn nieuw voor iedereen in het consortium. We zoeken voor alle deelnemers uit wat de business case is. We doen ook geen contract research voor één partij, dan moet je naar een consultant gaan. Wij zoeken samenwerking met meerdere partijen voor vraagstukken van strategisch belang.”

Zit er een einddatum aan Smart Port?
“De looptijd van het huidige Smart Port is tot 31 december 2019. De eindigheid van het samenwerkingsverband wordt nu bekeken, of dat zo moet blijven of dat we langer doorgaan. Er komen veel beslispunten aan, dat zag je in de Wuppertalstudie. Wij kunnen vertellen wat de consequenties van keuzes voor bedrijven zijn.”

© 2017 Energeia. Alle rechten voorbehouden.

Hier treft u de link aan naar het interview in Energeia