Selecteer een pagina

Recentelijk hebben wij onze relaties gevraagd mee te werken aan de SmartPort Evaluatie. Deze evaluatie was gericht op het doel van SmartPort: impact realiseren in de haven, samen met innoverende partijen. Er is enthousiast medewerking verleent en graag delen wij, met enige trots, onderstaand de resultaten van deze evaluatie.

In totaal hebben 60 respondenten de enquête ingevuld, te weten 55% bedrijven, 27% universiteiten en 18% overheid en koepel- of bedrijfstakorganisaties. Aan de respondenten is gevraagd SmartPort een rapportcijfer te geven. In totaal hebben 46 respondenten dit gedaan met gemiddeld een 8 (9% geeft SmartPort een 9, 46% geeft SmartPort een 8 en 35% geeft SmartPort een 7).

Op de vraag “Wat bevalt u aan SmartPort?” is onder meer geantwoord:
“het bijeenbrengen van een uniek en breed gezelschap, uit wetenschap en bedrijfsleven, tijdens goed georganiseerde evenementen; positieve en open sfeer, gedreven mensen”.

Op de vraag “Wat zou SmartPort beter moeten doen, nu en/of op langere termijn?” is onder meer geantwoord:

 • Nog meer communiceren over onderzoek, sterkere visieontwikkeling samen met bedrijven, meer in verbinding treden met andere innovatie-initiatieven in de regio, slagvaardiger en sneller handelen bij indiening van voorstellen
 • Nog meer op resultaat sturen en nog scherper focus bv via white papers, betrokkenheid en definiëring behoefte van bedrijfsleven kan nog beter. Balans tussen de technische en meer managementeconomische vraagstukken die SmartPort oppakt; kruisbestuiving en wisselwerking zijn juist door het multidisciplinaire karakter van SmartPort goed te realiseren.

Dit is wat de respondenten zeggen over het functioneren van SmartPort;

 • “SmartPort heeft mij adequaat geholpen bij formuleren kennisvragen”: 46% mee eens (n=28)
 • “SmartPort-onderzoek levert praktisch bruikbare resultaten op”: 59% (zeer) mee eens (n=37)
 • “SmartPort communiceert voldoende over voortgang van onderzoek”: 59% mee eens (n=39)
 • Community meetings behandelen interessante onderwerpen”: 86% (zeer) mee eens (n=36)
 • “SmartPort heeft mij geholpen om nieuwe contacten te maken”: 68% (zeer) mee eens (n=37)

Dit is wat de universiteiten zeggen over SmartPort;

 •  “Bedrijven zijn voldoende betrokken tijdens mijn onderzoek”: 64% (zeer) mee eens (n=14)
 • “SmartPort staat voor wetenschappelijk relevant onderzoek.”: 73% (zeer) mee eens (n=15)
 • “SmartPort is voor mij een interessant instituut”: 93% (zeer) mee eens (n=15)
 • “Ik bezoek graag community meetings”: 77% (zeer) mee eens (n=13)
 • Community meetings behandelen interessante onderwerpen”: 64% mee eens (n=14)

N.B.: De percentages zijn inclusief respondenten die “geen mening (neutraal)” hebben ingevuld.

Het SmartPort team is trots op het resultaat van de evaluatie en gaat aan de slag met de verbeterpunten. Wij danken onze relaties voor hun medewerking. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via SmartPort office 010-4020338 of via info@smart-port.nl