Connecting

knowledge

 

 

 

 

 

 

Samenwerken aan de slimste en beste haven ter wereld

 

 

 

icon2

Smart Port

SmartPort speelt een verbindende en stimulerende rol in de samenwerking die nodig is om de complexe uitdagingen van het havengebied aan te gaan en de ambities te realiseren. SmartPort is hét instituut dat optreedt als aanjager, organisator en financier van kennisontwikkeling en kennisdisseminatie.

Lees meer

icon2

Roadmaps

SmartPort initieert samenwerking en kennisontwikkeling rond – om vijf uitdagingen die vastgesteld zijn in samenspraak met het bedrijfsleven. Zij zijn afgeleid van de grootste kansen en bedreigingen voor het Rotterdamse havengebied. De oplossingen voor deze uitdagingen dragen samen bij aan de collectieve ambitie ‘Smartest Port’ en de strategie die nodig is om die ambitie te verwezenlijken. Per uitdaging hanteren we een programmatische aanpak aan de hand van een zogenaamde ‘roadmap’.

Lees meer

 

Laatste nieuws


Onderzoek naar gebruik ‘groene waterstof’ in raffinageproces

Op 18 januari 2017 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas fabriek op de BP Raffinaderij Rotterdam. De zes betrokken partijen zijn TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery... Lees meer

SmartPort Summmit 2016 – SmartPort News

Industry leaders, innovative governments and international top scientists gathered on November 24 for the first edition of the SmartPort Summit to learn about the latest scientific insights of the effect of transitions on ports and port-related businesses. The first... Lees meer

 

Agenda


SmartPort Community Sessies Logistics – 8 december 2016

De laatste SmartPort community sessie van de roadmap Smart Logistics staat bij de deelnemers waarschijnlijk nog vers in het geheugen, de energieke en interessante discussie leiden tot vele enthousiaste reacties. Ook voor de komende bijeenkomst proberen wij weer een... Lees meer

Organisatie

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Hierdoor zijn dé toonaangevende partijen in de Rotterdamse haven verbonden met twee internationaal zeer hoog aangeschreven universiteiten.