Connecting

knowledge

 

 

 

 

 

 

Samenwerken aan de slimste en beste haven ter wereld

 

 

 

icon2

Smart Port

SmartPort speelt een verbindende en stimulerende rol in de samenwerking die nodig is om de complexe uitdagingen van het havengebied aan te gaan en de ambities te realiseren. SmartPort is hét instituut dat optreedt als aanjager, organisator en financier van kennisontwikkeling en kennisdisseminatie.

Lees meer

icon2

Roadmaps

SmartPort initieert samenwerking en kennisontwikkeling rond – om vijf uitdagingen die vastgesteld zijn in samenspraak met het bedrijfsleven. Zij zijn afgeleid van de grootste kansen en bedreigingen voor het Rotterdamse havengebied. De oplossingen voor deze uitdagingen dragen samen bij aan de collectieve ambitie ‘Smartest Port’ en de strategie die nodig is om die ambitie te verwezenlijken. Per uitdaging hanteren we een programmatische aanpak aan de hand van een zogenaamde ‘roadmap’.

Lees meer

 

Laatste nieuws


Innovation Hub

Together, market parties, knowledge institutes and public and semi-public organisations in Rotterdam have put innovation firmly on the map. But which parties actually make Rotterdam an innovation hub? Now you can discover who are leading the way on the interactive... Lees meer

Onderzoek naar gebruik ‘groene waterstof’ in raffinageproces

Op 18 januari 2017 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas fabriek op de BP Raffinaderij Rotterdam. De zes betrokken partijen zijn TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery... Lees meer

 

Agenda


SmartPort 2 year Anniversary

SmartPort bestaat 2 jaar! Dit vieren wij graag met u op 6 april in het Hulstkampgebouw in Rotterdam.  Samen met genodigden uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap willen wij u de impact van SmartPort van de afgelopen twee jaar laten zien. Prof.dr. Henk... Lees meer

SmartPort Community sessie Smart Logistics

Op 30 maart organiseren wij graag de Community sessie Smart Logistics. Tijdens deze sessie willen wij u een inzicht geven in de afstudeeronderzoeken over Blockchain en willen wij u de kans geven hierin mee te denken en te sturen. Ook het project Co2 REOPT wordt... Lees meer

Organisatie

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Hierdoor zijn dé toonaangevende partijen in de Rotterdamse haven verbonden met twee internationaal zeer hoog aangeschreven universiteiten.