Connecting

knowledge

 

 

 

 

 

 

Samenwerken aan de slimste en beste haven ter wereld

 

 

 

icon2

Smart Port

SmartPort speelt een verbindende en stimulerende rol in de samenwerking die nodig is om de complexe uitdagingen van het havengebied aan te gaan en de ambities te realiseren. SmartPort is hét instituut dat optreedt als aanjager, organisator en financier van kennisontwikkeling en kennisdisseminatie.

Lees meer

icon2

Roadmaps

SmartPort initieert samenwerking en kennisontwikkeling rond – om vijf uitdagingen die vastgesteld zijn in samenspraak met het bedrijfsleven. Zij zijn afgeleid van de grootste kansen en bedreigingen voor het Rotterdamse havengebied. De oplossingen voor deze uitdagingen dragen samen bij aan de collectieve ambitie ‘Smartest Port’ en de strategie die nodig is om die ambitie te verwezenlijken. Per uitdaging hanteren we een programmatische aanpak aan de hand van een zogenaamde ‘roadmap’.

Lees meer

 

Laatste nieuws


Innovatieve-denker in de Haven? SmartPort is op zoek!

SmartPort Projectontwikkelaar Futureproof Port Infrastructure (0,5 fte) Wil je deel uitmaken van de Smartest Port? Is innovatie een onderdeel van jouw dagelijks bestaan? Denk je mee met de visionairs van de Rotterdamse Haven? SmartPort is op zoek naar de nieuwe... Lees meer

Community waardeert SmartPort met een 8

Recentelijk hebben wij onze relaties gevraagd mee te werken aan de SmartPort Evaluatie. Deze evaluatie was gericht op het doel van SmartPort: impact realiseren in de haven, samen met innoverende partijen. Er is enthousiast medewerking verleent en graag delen wij, met... Lees meer

 

Agenda


The Erasmus Energy Awards 2017

Invitation on behalf of Erasmus University There’s an international audience expecting to see your new ideas in the field of future energy business.  We’re inviting business and science projects to enter the Erasmus Energy Business Award and the Erasmus Energy Science... Lees meer

Organisatie

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Hierdoor zijn dé toonaangevende partijen in de Rotterdamse haven verbonden met twee internationaal zeer hoog aangeschreven universiteiten.